בצל יבש- יחידה

יחידה ממוצעת

0.90

מידע נוסף

משקל/ יחידות

ק"ג, יחידות